Helhetskonceptet

Vi tar hand om allt från projektstart till färdig produkt.

Grundplan

Ni presenterar ert projekt, beskriver era tankar och vision. Detta kan göras både på plats eller över telefon.

Vi hjälper er ta fram en kravspecifikation utifrån era tankar som samtidigt blir en stabil tekniskt lösning i slutändan.

I detta stadiet kan vi även ge er en prisindikation att utgå ifrån.

Prisindikationen ger er en förståelse för vilka delar i ert projekt som väger mest. Detta gör det möjligt för er att sätta en prioritet som vi kan jobba efter.

Vi jobbar flexibelt, ni kan alltid ändra prioritet i efterhand om er situation skulle förändras.

Go/No -go

Ni bestämmer nu om vi ska gå vidare eller ej.

När ni valt att gå vidare bestämmer vi tillsammans med er en rimlig tidsplan och vi påbörjar förarbetet.

Det är även har vi har kommit fram till en finansieringsplan som fungerar för båda parter.

Utveckling

Koncept | Design | Testning

Löpande kontakt & testning

Under utvecklingstiden har vi löpande kontakt med er så att ni vet var projektet står.

Vi kommer även att efterfråga testning av vissa delar av ert projekt. Detta för att säkerställa att vi under projektets gång jobbar i rätt rikning. Ni får även en bra bild av hur saker kommer att fungera och se ut.

Denna processen kommer att repeteras tills det att projektet är klart.

Slutfas

Testning | Justering | Release

Projektet börjar närma sig ett slut och kravspecifikationen är nästan avbockad. Ni får nu testa en produkt som nästan är klar.

I detta skedet utför vi ett antal tester tillsammans för att säkerställa att vi har uppnått era förväntningar.

När ni är nöjd planeras release.

Kom igång med ert projekt nu

Beskriv vad för typ av projekt ni behöver hjälp med och lämna era kontaktuppgifter så återkommer vi.

Kostnadsfri offert

Efterarbete

Underhåll | Framtidssäkra | Säkerhet

Ingen plattform håller för evigt. Men om man underhåller plattformen så kan dess livslängd förlängas avsevärt.

Säkerhet är en annan aspekt som påverkas över tid. Ett föråldrat system är lättare att bryta sig in i.

Vi kan ta fram en plan för underhåll som är skräddarsydd efter just ert system.

Serviceavtal

Baserat på ert system tar vi fram ett avtal anpassat för just ert projekt.

Kostnadsfri offert